موقعیت مکانی معدن تپه مرگاریس

پروژه های اکتشافی در مقیاسهای گوناگون، با هدف شناسایی پتانسیل های احتمالی از مواد معدنی طراحی و اجرا می گردند. با توجه به نوع ماده معدنی مورد پی جویی، مقیاس اکتشاف، شرایط محیطی و سایر ویژگی ها، روش ها و شیوه های اجرایی مختلفی در نظر گرفته می شوند که همگی با رویکردهای مختلف، آشکار سازی خصوصیات پنهان کانی سازی را دنبال می کند.
منطقه ندوشن از توابع شهرستان صدوق در استان یزد، با توجه به قرار گیری در پهنه خاصی از ایالت متالوژنی شناخته شده در ایران زمین طی دهه های اخیر، به منظور بررسی احتمال وجود پتانسیل های اقتصادی مورد توجه اکتشافی به ویژه از سوی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور قرار گرفته است. 

حضور گسترده سرباره های معدنی معادن متروکه و فعال و آثار کانه سازی، گواهی بر حضور کانه زایی های احتمالا اقتصادی و مهر تاییدی بر نظر مدیران اکتشافی آن سازمان است. پیش از واگذاری معدن تپه مرگاریس، سازمان زمین شناسی به عنوان کار فرما، پاره ای از فعالیت های خاص اکتشافی را به شرکت مشاور معتبری واگذار نموده بود که طی یک برنامه سیستماتیک و هدفمند، فعالیتهایی از جمله اجرای ژئو فیزیک اکتشافی به روشهای IP وRS به مجموعه فعالیتهایی که از قبل پیش بینی شده بود افزوده گردید.
محدوده تعیین شده برای انجام این مرحله از اکتشافات همانگونه که در شکل ذیل بر روی نقشه راه های ایران نمایش داده شده است، در حدود 35 کیلومتری جنوب غربی شهرستان ندوشن واقع گردیده است و تقریبا تمام مسیر دسترسی به آن از ندوشن از نوع خاکی است که دامداران محلی برای حمل دام های خود از آن استفاده می کردند.

مشخصات و شرایط جغرافیایی، تقسیمات کشوری استان یزد و موقعیت مکانی و راه دسترسی به محدوده اکتشافی

استان یزد با وسعتی در حدود 131,575 کیلومتر مربع در قسمت مرکزی فلات ایران و در بین عرض شمالی 29 درجه و 35 دقیقه تا 35 درجه و 7 دقیقه و طول شرقی 53 درجه و 50 دقیقه تا 58 درجه و 16 دقیقه واقع شده است. کانسار پلی متال ندوشن در بین طولهای جغرافیایی 53 درجه و 20 دقیقه و 53 درجه و 21 دقیقه و عرض های جغرافیایی 31 درجه و 48 دقیقه تا 31 درجه و 49 دقیقه واقع شده است.
این استان از سمت شمال با استان سمنان و خراسان رضوی، از سمت شرق با استان خراسان جنوبی، ازجنوب با استان های کرمان و فارس و از غرب با استان اصفهان هم مرز است. در اشکال بعدی موقعیت استان یزد در نقشه کشور و موقعیت شهرستان های استان یزد قابل مشاهده می باشند.

راه‌های دسترسی به محدوده که در 140 کیلو متری غرب شهر یزد و 35 کیلومتری جنوب غربی ندوشن قرار دارد، از دومسیر یزد-میبد-ندوشن- مرگاریس و یزد-تفت-صدرآباد-مرگاریس می باشد که هردو راه قبل از 35 کیلومتر آخر خود تا مرگاریس، آسفالته می باشند.

بررسی تاثیرات اقتصادی- اجتماعی اجرای طرح در منطقه معدنی

امکانات رشد و توسعه صنایع مختلف پایین دستی و وابسته، شکوفایی کلیه بخشهاش اقتصادی از جمله بخشهای خدماتی محلی و ملی، جذب و اشتغال نیروی انسانی به ویژه نیروی انسانی بومی و افزایش در آمد سرانه، مهمترین پیامدهای مثبت توسعه معادن کشورهستند. معادن از این جهت که مواد اولیه را جهت صنایع پایین دستی و جنبی تامین می کنند، می توانند به عنوان زیر بنای توسعه هر منطقه محسوب شده و سایر بخشهای اقتصادی اعم از صنعتی و خدماتی را به تحرک وادارند. این تحرکات می توانند در بخشهای فرآوری مواد، افزایش تولیدات صنعتی، حمل و نقل، توسعه زیر ساختها از جمله خطوط انتقال برق و گازو جاده ها،آموزش نیروی انسانی و برقرای ارتباطات با سایر مناطق به نحو موثری نقش خود را ایفا کنند.

در برنامه ریزی بهره برداری از معادن به عنوان یک استعداد منطقه ای، عمده ترین هدف آنست که بر مبنای مفاهیم بنیادین برنامه ریزی، استعداد های منطقه ای مورد شناسایی قرار گرفته و بهترین امکانات بهره برداری از آنها با توجه به مزایای نسبی و رقابتی، فراهم آید به نحوی که اثرات بهره برداری از این ذخایر تجدید ناپذیر نه تنها شامل شرایط بهتر زیستن جوامع کنونی شود، بلکه پشتیبانی مطمئنی را از نظر فراهم آوردن مواد اولیه تولید برای نسلهای آینده فراهم آورد. شرکت بهین کاوش بنا دارد در معدن کنونی تحت مالکیتش و نیز معادن در حال تملک، با ملحوظ داشتن مقتضیات توسعه پایدار و رعایت الزامات زیست محیطی و توجه به اینکه تا جای ممکن از نیروهای بومی استفاده نماید وبا توجه به کمبود های استفاده از فناوری های مناسب کمترین استفاده ممکن را ازمنابع آب و حامل های انرژ ی را در مراحل مختلف اکتشاف، استخراج، فرآوری و توسعه صنایع پایین دستی احتمالی از قبیل ذوب سرب وتولید شمش و باتری سازی و همچنین صنایع پایین دستی معادن آینده، بنماید و گامهایی در حد توان خویش در جهت توسعه صنعتی کشور و به ویژه استان یزد و سایر استانهای غنی از مواد معدنی و اشتغال زایی در این استانها بردارد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

keyboard_arrow_up